Osposobljavanje za Vatrogasca podrazumeva:

Vatrogasac je humano i odgovorno zanimanje.Vatrogasac je lice koje zajedno sa kolegama blagovremeno reaguje na dojavu o požaru.
Osposobljavanje vatrogasca podrazumeva:
Vatrogasac je obučen da pravilno i bezbedno interveniše na terenu – lokalizuje i ugasi požar, uz eventualno spasavanje ugroženih lica i njihovu evakuaciju .Zaštita ljudi i očuvanje njihove imovine je primarni cilj zanimanja zvanog vatrogasac .Uz upotrebu različite vatrogasne opreme, sprava i vozila, vatrogasac deluje u različitim vanrednim situacijama – gašenju požara , pomoći pri saobraćajnim nesrećama, poplavama , zemljotresima i drugim nepredviđenim životnim okolnostima.

преузимање (3)

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznici)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)

Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Praktični rad:
Vrši u vatrogasnim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima vatrogasca.
Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za vatrogasca, Osnovi vatrogarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema upustvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za vatrogasca
Osnovi vatrogarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti vatrogasca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.
Za polaznike koji su radili ili rade kao vatrogasci – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima gašenja vatre, a nemaju diplomu i sertifikate da se osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima vatrogasca najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan – dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za vatrogasca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima gašenja vatre.