Osposobljavanje za Šumara podrazumeva:

Šumar vodi računa o adekvatnom iskorišćavanju šumskog blaga tj. radi na gajenju, zaštiti, podmlađivanju šuma i prati dinamiku seče šume kako ne bi došlo do uništenja šume i istrebljenja pojedinih biljnih vrsta. Obilazi šumu, prikuplja plodove, vodi brigu o životinjama kojima je područje na kome je zadužen prirodno stanište. Ovlašćenja i dužnosti šumara su veoma široka. Šumar poseduje službenu uniformu, legitimaciju i drugu potrebnu opremu za uspešno obavljanje poverenih poslova.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

lovac-ssuma-GG-1

Praktični rad: Vrši u Šumarskim preduzecima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima Šumara.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za Šumara, Osnovi Šumara i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za Šumara, Osnovi Šumarstva, Organizacija i zaštita na radu Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti Šumara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade kao Šumari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima bravara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Šumara  najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Šumara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Šumara.