Stručno osposobljavanje za somalijera
Osposobljavanje za somalijera podrazumeva:
– Somalijer je, najjednostavnije rečeno, stručnjak za vina. Potreba za ovim zanimanjem javila se poslednjih godina i somalijeri se mogu naću u ekskluzivnijim restoranima, hotelima i u pojedinim ugostiteljskim objektima. Njihov zadatak je da saslušaju zahteve klijenata i na taj način im preporuče određeno vino i pomognu im u odabiru najadekvatnijeg. Da bi sve ovo radio, somalijer na kursu stiče potrebna znanja vezana za sve vrste vina, kao i o načinu njihove proizvodnje.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

mg9738

Prakticni rad:
Vrši u vrhunskim restoranima i hotelima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima somalijera.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za somalijera
Osnovi somalijerstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u restoranu ili hotelu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za somalijera sa kojom može raditi na poslovima somalijera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima somalijera – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima somalijera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima somalijera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za somalijera sa kojom može raditi u restoranu na poslovima somalijera.