Osposobljavanje za sobaricu podrazumeva:
– Pored adekvatne opremljenosti samog objekta, posetiocima bitan faktor pri izboru odmorišta čini udobnost i higijena odabranog prostora. Sobarica održava smeštajne kapacitete ugostiteljskog objekta u urednom stanju, dajući im osećaj prozračnosti i svežine. Sobarica treba da je diskretna, nenametljiva, da posao obavlja tako da ne narušava privatnost posetilaca. Pedantnim izgledom radne uniforme pruža garanciju pretpostavljenima i gostima da će svoj posao obaviti na vreme i na zahtevan način.Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kostim_sobarica

Prakticni rad:
Vrši u vrhunskim hotelima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima sobarice.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za sobaricu
Osnovi ugostiteljstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u hotelu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za sobaricu sa kojom može raditi na poslovima sobaricu.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima sobarice – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima sobarice, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima sobarice najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za sobaricu sa kojom može raditi u restoranu na poslovima sobarice.