Osposobljavanje za Servisera Računara
Računar danas ima veliku primenu, tu su personalni kućni računari ali isto tako i računari koji se koriste u velikim kompanijama. Slučaj jeste da velike kompanije imaju svoje servisere. Serviseri rade na otklanjanju kvarova kod računara ili instaliranja potrebnih opertivnih sistema ili softvera. Serviseri otklajnaju sve kvarove koji se mogu javiti na softveru ili hardveru računara. Ovaj posao se može obavljati u malim specijalizovanim servisima računara i tehnike, ali isto tako i u sklopu velikih i malih kompanija u kojima je serviser neophodan radi brzog otklanjanja kvara na računarima firme.
Program ovog kursa je takav da polaznike prvo uvodimo u osnove računara i upoznajemo ga sa strukturom uređaja. Nakon završenog kura polaznik će moći da radi na održavanju i popravci uređaja , biće u mogućnosti da prepozna kvar i otkloni ga.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

преузимање (1)
Prakticni rad:
Kurs Servisera Računara mreže traj 6 meseci. Teorijsko-praktičnog karaktera je sa akcentom na praktični deo.
Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao Servisera Računara mreže.
Profesionalizam, stručnost i niske cene – reči koje nas opisuju a Vama pružaju mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine.
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za Servisera Računara :
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Servisera Računara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Servisera Računara.
Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Servisera Računara– provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Servisera Računara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Servisera RačunaraTehnike manje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Servisera Računara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na Servisera Računara.