Osposobljavanje za radnika fizičkog obezbeđenja podrazumeva:

Radnik fizičkog obezbeđenja je lice koje obavlja poslove čuvanja i osiguranja zgrada i imovine, kao i zaštite sigurnosti zaposlenih u toku procesa rada. Takođe rade na sprečavanju i otkrivaju pojava koje mogu naneti štetu imovini i društvu, onemogućavaju ulazak nepoznatim licima u zgrade i druge objekte koje obezbeđuju, kao i zaštitu zaposlenih. Radnik fizičkog obezbeđenja može pružati i usluge obezbeđenja i zaštite važnih ličnosti. Radnici fizičkog obezbeđenja moraju imati određene izražene kvalitete, da imaju veliki osećaj za odgvornost i da na objektima na kojima su angažovani vrže zaštitu, kako lica koja se u njemu nalaze, tako i kompletne pokretne i nepokretne imovine.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

gilerme-najzgodniji-cuvar-1396472190-472791

Praktični rad: Vrši za posao radnika fizičkog obezbeđenja u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za radnika fizičkog obezbeđenja , Osnovi fizičkog obezbeđenja i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za radnika fizičkog obezbeđenja Osnovi fizičkog obezbeđenja Organizacija i zaštita na radu Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti radnika fizičkog obezbeđenja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade kao radnik fizičkog obezbeđenja – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade kao radnici fizičkog obezbeđenja, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima kao radnik fizičkog obezbeđenja najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za radnika fizičkog obezbeđenja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima ranika fizičkog obezbeđenja.