Osposobljavanje za Prerađivača duvana  podrazumeva:
– Cilj kursa za prerađivače duvana jeste osposobljavanje polaznika za obavljanje poslova prerade duvana. Polaznika upoznajemo sa tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom duvana, kao i sa finalnim proizvodima koji se mogu doboiti preradom duvana. Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen za preradu duvana i proizvodnju duvanskih proizvoda kavi su cigarete, cigarilosi, duvan za pušenje i ostali duvanski proizvodi.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-preradjivac-duvana

Prakticni rad:
Vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima prerađivača duvana.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za prerađivača duvana
Osnovi Duvanske industrije
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za prerađivača duvana sa kojom može raditi na poslovima prerađivača duvana.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima prerađivača duvana – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima prerađivača duvana, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima prerađivača duvana najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za prerađivača duvana sa kojom može raditi u restoranu na poslovima prerađivača duvana.