Precizni mehaničar servisira (popravlja i održava) uređaje koji su bez obzira na izgled i veličinu, složene konstrukcije.

Osposobljavanje Preciznog Mehaničara podrazumeva: Kako se danas konstantno povećava broj novih uređaja i usavršava tehnologija postojećih, precizni mehaničari često se odlučuju za specijalizaciju i opredelenje za pružanje kvalitetne usluge u jednom segmentu društvene delatnosti. Precizni mehaničari neretko i učestvuju u izradi i sklapanju složenih uređaja. U zavisnosti od vrste usluga koju pruža precizni mehaničar zavisi i odabir alata koji se upotrebljava. Precizni mehaničar posao može obavljati u specijalizovanom servisu ali i u Vašem domu ili na radnom mestu.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-precizni-mehanicar

Praktični rad: Vrši u preciznim mehaničarskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima preciznog mehaničara. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za preciznog mehaničara, Osnovi popravljanja i održavanja uređaja i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za preciznog mehaničara Osnovi popravljanja i održavanja uređaja Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za preciznog mehaničara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima preciznog mehaničara – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima preciznog mehaničara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima preciznog mehaničara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za preciznog mehaničara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima preciznog mehaničara.