Stručno osposobljavanje za poslastičara
Osposobljavanje za poslastičara podrazumeva:
– Poslastičar od odabranih namirnica pravi i dekoriše razne slatkiše i često Vas navodi da pred vitrinom u kojoj su izloženi kolači i ostale poslastice provedete znatno više vremena u dvoumljenju šta da izaberete nego što ste nameravali. Poslastičar treba da poznaje način izrade tradicionalnih poslastica ali isto tako da prati savremene trendove u izradi slatkiša i prilagođava njihovu izradu današnjem ukusu i potražnji potrošača. Higijena radnog prostora i svežina namirnica od kojih se pripremaju slatkiši su preduslov kvalitetnog i uspešnog rada poslastičara..
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Portrait of happy attractive cook

Prakticni rad:
Vrši u vrhunskim restoranima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima poslastičara.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za poslastičara
Osnovi kulinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u restoranu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za kuvara sa kojom može raditi u restoranu ili poslastičarnici na poslovima poslastičara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima poslastičara – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima poslastičara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima poslastičara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za poslastičara sa kojom može raditi u restoranu na poslovima poslastičara.