Ospobljavanje Portira:

Portir je zadužen za obilazak objekta za čiju bezbednost je odgovoran kao i za praćenje video zapisa na monitorima a pomoću postavljenih uređaja za video nadzor u objektu i ispred njega, prati kretanje zaposlenih . Portir nadležnim službama prijavljuje kvarove na instalacijama, poplavu, kvar na protivpožarnom sistemu, sam požar ili neku drugu nastalu neprijatnost. Portir kontroliše ispunjenost uslova za bezbednost zaštite na radu od strane posetilaca (da li poseduju neophodnu zaštitnu opremu za ulazak u pogon) ukoliko priroda delatnosti društva to zahteva i izdaje propusnice za ulazak u objekat. Ukoliko je smešten na ulazak u krug fabrike portir vrši kontrolu vozila pri ulasku i izlasku kao i da li promet robe prati uredna dokumentacija. Ljubazan i predusretljiv portir pokazatelj je uspešne organizacije društva na svim nivoima.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-portir

Praktični rad: Vrši na poslovima portira sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima portira.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dvevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za portira, Osnovi portira i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za portira Osnovi portira Organizacija i zaštita na radu Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne ospobljenosti za portira sa kojom može da radi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima portira – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima portira, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima portira najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za portira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima portira.