Osposobljavanje za Obućara podrazumeva:

Priliku da se upoznaju sa postupkom popravki različite vrste obuće.

Obućar obuću lepi, ušiva, menja ili poravlja rajsferšluse, nadomešta otpale ili oštećene delove. Obućar može i farbati obuću po želji naručioca. Pohađanjem kursa za obućara polaznici će otkriti kako se pristupa popravci pojedinih oštećenja, koja vrsta gume, konca i lepka je najpodesnija za postizanje kvalitetne popravke. Kurs za obućara omogućava sticanje saznanja o osnovnim mašinama, kalupima i alatu koje obućar koristi pri pružanju svojih usluga. Kurs za obućara omogućava Vam da savladate kompletan postupak izrade obuće, za sve sezone i za različite generacije.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

obucar

Praktični rad: Vrsi u Obućarskim  preduzecima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima Obućara.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za Obućara, Osnovi Obućarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za Obućara, Osnovi Obućarstva, Organizacija i zaštita na radu

Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti Obućara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade kao Obućari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Obućara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Obućara  najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Obućara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Obućara.