Osposobljavanje za Montera TT mreze podrazumeva:
Profil posla montera TT Mreža jeste ugradnja i održavanje mreža, da bi polaznik mogao da savlada ove veštine uvodimo ga u osnove iz oblasti elektronike i telekomunikacione tehnike, polaznike upoznajemo sa materijalima i elementima telekomunikacione mreže. Po završetku kursa polaznik će biti obučen da montira telekomunikacione mreže, da otklanja smetnje i kvarove na telekomunikacionim sistemima i da održava TT mrežu
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-monter-tt-mreze
Prakticni rad:
Kurs Monter TT mreže traje 6 meseci. Teorijsko-praktičnog karaktera je sa akcentom na praktični deo.
Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao montera TT mreža.
Profesionalizam, stručnost i niske cene – reči koje nas opisuju a Vama pružaju mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine.
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta
Tehnologija zanimanja za Montera TT mreže
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za armirača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima montera TT mreže.
Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima montera TT mreže – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima montera TT mreže, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima montera TT mreže najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za montera TT mreže sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima montera TT mreže