Osposobljavanje za mlekara podrazumeva:
– Pravljenje sira različitog okusa i oblika (kačkavalj, topljivi, sitan itd.) obuhvata tehnologiju koja se razlikuje od proizvođača do proizvođača. Jogurt koji igra posebnu ulogu u ishrani je takođe deo mlekarskih proizvoda. Mleko koje se dobija od različitih životinja i nivo mlečne masti utiču na kvalitet mleka i mlečnih prerađevina. Mlekar koristi mašine za preradu mleka i mašine za zatvaranje gotovih proizvoda u adekvatnu amabalažu. Higijena radnog prostora i redovna provera kvaliteta mleka preduslov su kvalitetne proizvodnje.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

mleko

Prakticni rad:
Vrši u mlekarama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima mlekara.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za mlekara
Osnovi mlekarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u mlekari gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za mlekara sa kojom može raditi na poslovima mlekara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima mlekara – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima mlekara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima mlekara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za mlekara sa kojom može raditi u restoranu na poslovima mlekara.