Metalostrugar obrađuje čvrste materijale pomoću struga. Izrada radnih delova obavlja se pomoću šema ili uzoraka.

Osposobljavanje Metalostrugara podrazumeva:

Promenom specijalnih noževa na strugu postiže se zahtevani rezultat. Noževi za upotrebu na strugu se dele na noževe za odsecanje, bušenje, čeonu i uzdužnu obradu kao i rezanje navoja. Postoje preporučene brzine rezanja za pojedine vrste materijala.Rad na strugu zahteva upotrebu odgovarajuće zaštitne opreme i potpunu posvećenost postupku obrade. Preciznost u radu je veoma bitna zbog kasnije ugradnje obrađenog predmeta u neki veći sklop. Strug može biti u različitim veličinama – od najmanjih za obradu sitnih komada do onih najvećih koji služe za obradu npr. brodskih osovina, osovina za velike ventilatore itd.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

metalostrugar_dule_-_slika_2

Praktični rad: Vrši u poslovima metalostrugara sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima metalostrugara. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za metalostrugara, Osnovi obrade čvrstih materijala pomoću struga i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za metalostrugara Osnov obrade čvrstih materijala pomoću struga Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti metalostrugara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade kao metalostrugari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalostrugara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima metalostrugara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalostrugara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalostrugara.