Metalorezač za svoj rad (obrada metala rezanjem) koristi specijalne mašine za precizno rezanje – testere.

Osposobljavanje Metalorezača podrazumeva:

Postupak se svodi na dovođenje materijala na željenu dimenziju i oblik uz otklanjanje suvišnog dela. Da bi uspešno obavio radni zadatak mora da poznaje vrste rezanja, optimalnu brzinu i silu rezanja koju je potrebno primeniti u konkretnom slučaju. Obzirom na postojanje ručnih testera (cirkulara) za metal, čelik, gvožđe i profile od livenog gvožđa, bakar i aluminijum posao se može obavljati i na terenu. Metalorezač u svom radu postupa prema tehničko – tehnološkoj dokumentaciji uz pridržavanje mera zaštite na radu.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-metalorezac

Praktični rad: Vrši u metalorezačkim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima metalorezača.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za metalorezača , Osnovi obrade metala rezanjem i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za metalorezača Osnovi obrade metala rezanjem Organizacija i zaštita na radu Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti metalorezača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalorezača.

Za polaznike koji su radili ili rade kao metalorezači – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalorezača , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima metalorezača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalorezača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalorezača.