Metaloglodač u obradi metala koristi glodalice – alatne mašine namenjene skidanju određenog sloja materijala koji se obrađuje.

Osposobljavanje Metaloglodača podrazumeva:

Glodanje je jedan od vidova rezanja metala pri kome dolazi do stvaranja strugotine. Alati kojima se vrši obrada su različiti i sami povremeno podležu postupku oštrenja. Koriste se prema potrebnoj dubini i širini rezanja.Metaloglodač održava mašinu na kojoj radi što uključuje i upotrebu odgovarajuće emulzije za hlađenje i podmazivanje glodalice.Upotreba emulzije doprinosi očuvanju radne mašine i doprinosi kvalitetu obrađenog radnog komada.Metaloglodač posao obavlja uz obavezno poštovanje mera zaštite na radu.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-metaloglodac

Praktični rad: Vrši u metaloglodačkim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima metaloglodača. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za metaloglodača, Osnovi obrade metala sa glodalicama i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za metaloglodača Osnovi obrade metala sa glodalicama Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti metaloglodača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metaloglodača. Za polaznike koji su radili ili rade kao metaloglodači – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metaloglodača , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima metaloglodača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metaloglodača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metaloglodača.