Metalobušač učestvuje u postupku obrade metala izradom i obradom otvora i rupa pomoću namenskih mašina.

Osposobljavanje za Metalobušača podrazumeva: Za postupak izrade i obrade metala koristi se neophodna radna i tehnička dokumentacija u cilju što preciznijeg postizanja rezultata. Metalobušač može da radi u pojedinačnoj ili masovnoj proizvodnji. Metalobušač predstavlja kariku u lancu koja vodi do finalnog proizvoda. Koje proizvodne operacije čine sastavni deo postupka bušenja i obrade, koji alati se upotrebljavaju u postupku izrade i obrade otvora i rupa, kakvi mogu biti otpor i snaga bušenja i kako se dele i funkcionišu mašine koje koristimo u postupku obrade metala.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

masinska-struka

Praktični rad: Vrši u metalobušačkim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima metalobušača. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za metalobušača, Osnovi metalobušarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za metalobušača Osnovi metalobušarstva Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalobušača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalobušača – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalobušača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima metalobušača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalobušača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalobušača.