Metalobrusač obrađuje radne komade brušenjem. Postupci brušenja su raznovrsni i zavise od toga da li brusimo radne komade za dalju ugradnju ili rezne alate.

Osposobljavanje za Metalobrušača podrazumeva: Brušenje može biti spoljno, unutrašnje i dubinsko. Da bi postigao željenu dimenziju i oblik radnog komada metalobrusač mora da koristi merne alate. Merni alati se razlikuju po obliku i nameni. Mikrometri nam omogućavaju merenje željene dimenzije, komparatori pokazuju odstupanja od zahtevane mere ali nisu podesni za očitavanje zadate dimenzije itd. Metalobrusač treba da savlada veštinu pravilnog merenja i kontrole kako bi se izbelgle greške pri izradi. U procesu rada metalobrusač koristi ulja i emulzije za obradu metala..

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

3m-brusenje

Praktični rad: Vrši u metalobrušačkim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima metalobrusača. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za metalobrusača, Osnovi obrađivanja brušenjem i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za metalobrusača Osnovi obrađivanja brušenjem Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalobrusača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalobrusača – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalobrusača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima metalobrusača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalobrusača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalobrusača.