Stručno osposobljavanje za kuvara
Osposobljavanje za kuvara podrazumeva:
– Sigurno je da je ovo profil radnika koji pored savladane teorije i prakse moraju imati mnogo kvalitetnih osobina, pre svega dobro čulo mirisa i ukusa, zatim spretnost prstiju i ruku i naravno, adekvatan način ophođenja prema gostima. Ono što je veoma zanimljivo je to, da kuvar mora da zna napamet mnogo vrsta jela, kako bi u što kraćem roku mogao da pripremi sve što je naručeno, na najprofesionalniji način.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

KC-Kuvar

Prakticni rad:
Vrši u vrhunskim restoranima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima kuvara.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za kuvara
Osnovi kulinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u restoranu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za kuvara sa kojom može raditi u restoranu na poslovima kuvara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima kuvara – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima kuvara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima kuvara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za kuvara sa kojom može raditi u restoranu na poslovima kuvara.