Kovač je lice koje je osposobljeno za obradu gvozdenih metalnih predmeta. Kovači zagrevaju komad metala – kovano gvožđe ili čelik, dok on se postane mekan da bi oblikovao i dobio želejni oblik.

Osposobljavanje Kovača podrazumeva: To se radi na nakovanju pomoću čekića ili nekog drugog alata. Zagrevanje se vrši pomoću propana, prirodnog gasa, uglja, ćumura ili koksa. Danas se za zagrevanje metala koriste i oksiacetilenske baklje i specijalne električne peći. Nakon zagrevanja čelik se uranja u vodu i na taj način čelik postaje čvršći, ali i bolji za obradu. Sve ovo se radi da bi se dobile kapije od kovanog gvožđa, razne rešetke, nameštaj, oružje, kuhinjski pribor, ali i skulpture, ukrasni i sakralnih premeta (premeti kojise ko riste u crkvama u prazničnom bogosluženju).

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

преузимање

Praktični rad: Vrši u kovačkim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima kovača. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za kovača, Osnovi obrade gvozdenih metalnih predmeta i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za kovača Osnovi obrade gvozdenih metalnih predmeta Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za kovača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima kovača – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima kovača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima kovača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za kovača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima kovača.