Osposobljavanje za knjigovesca podrazumeva:
Knjigovezački posao se obavlja u radionici koja je u svemu prilagođena pružanju ove vrste usluga. Kurs za knjigovesca uvodi polaznike u svet povezivanja i koričenja knjiga ili nekog drugog pisanog materijala koji zahteva dugotrajniju zaštitu. Pored povezivanja novih knjiga knjigovezac se bavi i reparacijom starih, oštećenih knjiga i na taj način čuva ih od zaborava. Pohađanjem kursa za knjigovesca naučićete koja vrsta materijala je neophodna za pružanje knjigovezačkih usluga i kako se njihovom pravilnom kombinacijom postiže zadovoljavajući rezultat.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

преузимање (2)

Prakticni rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima knjigovesca.
Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za armirača, Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.
Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta
Tehnologija zanimanja za armirača
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za armirača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima knjigovesca.
Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima knjigovesca – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima knjigovesca, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima armirača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za knjigovesca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima knjigovesca.