Osposobljavanje za  Izrađivača Kože i Krzna podrazumeva:

priliku da se upoznaju sa sa postupkom pripreme sirove kože i krzna za izradu finalnih proizvoda.

Kožar i krznar otkupljuju sirovu kožu i krzno na terenu ili u okviru svog poslovnog prostora i pripremaju ih za dalju obradu. Otkupljuju se koža i krzno domaćih i divljih životinja. Pohađanjem kursa za izrađivača kože i krzna savladaćete proceduru čišćenja i zaštite kože i krzna od spoljašnjih uticaja čime se osigurava njihova dugotrajna upotreba .Kurs za izrađivača kože i krzna polaznike uvodi u pojedine faze obrade kože i krzna i objašnjava proceduru koju pojedine faze obrade zahtevaju.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

mona-koza-krzno-tvid-445441-velika

Praktični rad:Kozarskim preduzecima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima Izrađivača Kože i Krzna.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za Izrađivača Kože i Krzna, Osnovi kozarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za Izrađivača Kože i Krzna, Osnovi Kozarstva, Organizacija i zaštita na radu

Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti Izrađivača Kože i Krzna sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade kao Izrađivači Kože i Krzna – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Izrađivača Kože i Krzna, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Izrađivača Kože i Krzna  najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Izrađivača Kože i Krzna sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Izrađivača Kože i Krzna.