Građevinski limar konstruiše i montira na privatne ili javne objekte isečene i oblikovane elemente od različitih vrsta limova (aluminijumskog, bakarnog, plastificiranog, prohromskog, pocinkovanog i drugih vrsta), zavisno od potreba i želja investitora.

Osposobljavanje Građevinskog limara podrazumeva:

Table lima se seku a potom savijaju. Pri postupku obrade lima potrebno je pridržavati se tehničke dokumentacije. Mašine za sečenje i savijanje lima rade na različite pogone. Za ugradnju lima na licu mesta neophodna je upotreba sitnog alata( lemilice, brusilice, brenera) kako bi se ceo proces montiranja uspešno priveo kraju. Sam asortiman proizvoda vezanih za građevinsku limariju je izuzetno širok.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

преузимање

Praktični rad: Vrši u poslovima građevinskog limara sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima građevinskog limara. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za građevinskog limara, Osnovi konstruisanja i montiranja objekta i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora. Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za građevinskog limara Osnov konstruisanja i montiranja objekta Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti građevinskog limara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade kao građevinski limari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima građevinskog limara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima građevinskog limara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za građevinskog limara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima građevinskog limara.