Osposobljavanje za elektrotehnicara TT uredjaja podrazumeva:
Profil posla elektrotehničar TT uređaja jeste popravka i servisiranje uređaja, da bi polaznik mogao da savlada ove veštine uvodimo ga u osnove iz oblasti elektronike i telekomunikacione tehnike, polaznike upoznajemo sa materijalima i elementima kao i sa samim telekomunikacionim uređajima.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

преузимање


Prakticni rad:
Kurs za elektrotehničar za TT uređaje traje 6 meseci. Teorijsko-praktičnog karaktera je sa akcentom na praktični deo. Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao elektrotehničar za TT uređaje.
Profesionalizam, stručnost i niske cene – reči koje nas opisuju a Vama pružaju mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta
Tehnologija zanimanja za Elektrontehnicara za TT uredjaje
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za armirača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Elektrontehnicara za TT uredjaje.
Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektrotehnicara za tt uredjaje – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektrotehnicara za tt uredjaje, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima elektrotehnicara za tt uredjaje najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za elektrotehnicara za tt uredjaje sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima elektrotehnicara za tt uredjaje