Osposobljavanje za Elektromehaničara Pogona podrazumeva:
Polaznika uvodimo u osnove elektronike, upoznajemo ga sa elementima strojeva, elektrotehničkim materijalima, komponentama i instalacijama. Po završenom kursu polaznik će moći da radi na poziciji upravljanja i održavanja pogona.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

179-890x395
Prakticni rad:
Kurs elektromehaničar pogona traje 6 meseci. Teorijsko-praktičnog karaktera je sa akcentom na praktični deo.
Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao Elektromehaničara pogona..
Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta
Tehnologija zanimanja za armirača
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Elektromehaničara Pogona sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Elektromehaničara Pogona.
Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Elektromehaničara Pogona provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Elektromehaničara Pogona , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Elektromehaničara Pogona najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Elektromehaničara Pogona sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću kao Elektromehaničar Pogona .