Osposobljavanje za elektroinstalatera podrazumeva:
Pohađanjem ovog kursa polaznike obučavamo postavljanju i održavanju električnih vodova i instalacija kao i otklanjanja kvarova sa istih. Postavljanje elektroinstalacija se radi po tačno određenom šematskom planu pa naše polaznike upućujemo pravilnom razumevanju i čitanju šematskih planova. Nakon završenog kursa elektroinstalatera polaznik će moći da obavlja poslove kao što su ugradnja strujomera, automata, osigurača, bezbednostnih uređaja i uređaja za merenje.Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

ELEKTROINSTALATER 04
Prakticni rad:
Kurs elektroinstalatera mreže traj 6 meseci. Teorijsko-praktičnog karaktera je sa akcentom na praktični deo.
Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao elektroinstalatera.
Profesionalizam, stručnost i niske cene – reči koje nas opisuju a Vama pružaju mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine.
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za elektroinstalatera
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za armirača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima elektroinstalatera.
Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektroinstalatera– provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektroinstalatera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima elektroinstalateranajmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za elektroinstalatera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima elektroinstalatera.