Osposobljavanje za Dimničar podrazumeva:
čišćenje dimnjaka upotrebom četke ili tega koji su vezani za sajlu ili same sajle. Dimničar iz dimnjaka uklanja nakupljenu čadj što doprinosi ne samo većoj bezbednosti domaćinstava ili ustanova koja se greju na čvrsta goriva već automatski dolazi i do poboljšanja energetske efikasnosti. Postupak redovnog održavanja dimnjaka smanjuje i stepen zagadjenja. Zbog promene u načinu grejanja, danas se dimničari angažuju i za intervencije sličnog tipa, odnosno za čišćenje ventilacionih odvoda, kanala, koji postoje u savremenim domaćinstvima usled upotrebe novih uredjaja koji se koriste i pritom ne moraju biti vezani isključivo za grejanje.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.dimnicar

Prakticni rad:
Vrši u preduzećima za održavanje dimnjaka sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima dimničara.
Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za dimničara, Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :
Tehnologija zanimanja za dimničara
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za dimničara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima dimničara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima dimničara – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima dimničara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima dimničara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za dimničara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima dimničara.