Osposobljavanje za Cvećara podrazumeva:

Uzgoj raznih vrsta saksijskog i rezanog cveća, njihovo prehranjivanje, odabir i sakupljanje cveća koje posle suši, boji i aranžira. Cvećar po želji kupca formira bukete od raznovrsnog cveća, aranžira ih i dodatno ukrašava cvećarskim materijalom. Sve veći broj ukrasnih saksija i korpi, raznih dezena i veličina, kao i sve raširenije uvođenje raznovrsnog materijala za dekoracije otvara cvećarima mogućnost za pravljenje prelepih ikebana od svežeg, suvog i veštačkog cveća

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-cvecar

Praktični rad: Vrši u cvecarama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima Cvećara .

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za Cvećara , Osnovi Cvećarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za Cvećara  Osnovi Cvećarstva Organizacija i zaštita na radu

Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti Cvećara  sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade kao Cvećari– provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Cvećara , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Cvećara  najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Cvećara  sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Cvećara .