Bravar izradom i obradom priprema metal za dalju ugradnju u neki mašinski sklop.

Osposobljavanje bravara podrazumeva:

Bravar obavlja širok spektar poslova. Izrađuje ključeve za kuću i vozila na motorni pogon, popravlja ili menja dotrajale brave, izrađuje okove za građevinsku stolariju, mehanizme za nameštaj, izrađuje i montira ograde i kapije itd. Posao može da obavlja u specijalizovanoj radionici ili na terenu što zavisi od potreba i zahteva naručioca usluge. Bravar u svom radu koristi različite alate i mašine zavisno od poverenog radnog zadatka. Posao zahteva preciznog izvršioca i postupanje po radnoj dokumentaciji. Bravar u vršenju svog posla treba da poštuje propisane mere zaštite na radu.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

nastavnik-ucenik

Praktični rad: Vrši u poslovima bravara sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima bravara.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za bravara, Osnovi bravarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za bravara Osnovi bravarstva Organizacija i zaštita na radu Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti bravara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade kao bravari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima bravara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima bravara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za bravara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima bravara.