Stručno osposobljavanje za barmena
Osposobljavanje za barmena podrazumeva:
– Uspešan barmen mora da pravi razliku među čašama koje služe za posluživanje odredjenih vrsta pića, da poznaje pića čiji ukusi mogu međusobno da se prepliću i sjedinjuju. Vladanje prethodno pomenutim veštinama omogućava barmenu da uspešno spravlja koktele. Barmen treba da prati trendove, istražuje nove kombinacije okusa i bude spreman da gostima ponudi nešto novo. Barmen treba da zna i kako da aranžira čaše u kojima služi pića i tako vizuelnim efektom dodatno doprinese impresiji gosta. Za spravljanje koktela koristi se poseban pribor. Od barmena se očekuje spretnost, efikasnost i komunikativnost.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Sakar_barmen_d7d1f

Prakticni rad:
Vrši u vrhunskim restoranima, klubovima, kafićima i hotelima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima barmena.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za barmena
Osnovi kulinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u restoranu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za barmena sa kojom može raditi na poslovima barmena.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima barmena – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima barmena, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima barmena najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za barmena sa kojom može raditi u restoranu na poslovima barmena.