Stručno osposobljavanje za bravara

 

Stručno osposobljavanje za Metalorezača

 

Stručno osposobljavanje za Vodoinstalatera

 

Stručno osposobljavanje za Metaloglodača

 

Stručno osposobljavanje za Građevinskog bravara

 

Stručno osposobljavanje za Metalostrugara

 

Stručno osposobljavanje za Građevinskog limara

 

Stručno osposobljavanje za Mašinbravara

 

Stručno osposobljavanje za Gasnog rezača

 

Stručno osposobljavanje za  Elektrozavarivača

 

Stručno osposobljavanje za Univerzalnog Zavarivača

 

Stručno osposobljavanje za Kovača

 

Stručno osposobljavanje za  Preciznog Mehaničara

 

 Stručno osposobljavanje za  Montera

 

 Stručno osposobljavanje za  Zanimanje Preser

 

Stručno osposobljavanje za Metalobrušača

 

Stručno osposobljavanje za Limara

 

Stručno osposobljavanje za Metalobušača