Stručno osposobljavanje za armirača

Stručno osposobljavanje za asfaltera

 Stručno Osposobljavanje za dimničara

 Stručno osposobljavanje za farbara

Stručno osposobljavanje za fasadera

Stručno osposobljavanje za izolatera

Stručno osposobljavanje za keramičara – podopolagača

Stručno osposobljavanje za klesara

Stručno osposobljavanje za minera

Stručno osposobljavanje za molera

Stručno osposobljavanje za rukavaoca dizalice

Stručno osposobljavanje za rukavaoca gradjevinskih masina