Građevinski bravar obavlja montažne radove na stambenim i poslovnim objektima prema građevinskom projektu. Osposobljavanje

Građevinskog bravara podrazumeva:

Pored toga, može se baviti izradom elemenata koje ugrađuje (zaštitne rešetke, okovi za vrata i prozore, razne vrste ograda….). Da bi stigao do finalnog proizvoda koji izrađuje neophodno je da pomoću različitih mašina i alata iseče materijal na željenu dimenziju, obavi savijanje, bušenje, varenje materijala i druge neophodne procese prema potrebi i želji kupca. Posao obavlja delom u radionici, delom na terenu. Koristi zaštitnu opremu prilagođenu pojedinim fazama rada. Održava sredstva za rad.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-gradjevinski-bravar

Praktični rad: Vrši u poslovima građevinskog bravara sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima građevinskog bravara. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za građevinskog bravara, Osnovi građevinskog bravarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za građevinskog bravara Osnov građevinskog bravarstva Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti građevinskog bravara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade kao građevinski bravari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima građevinskog bravara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima građevinskog bravara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za građevinskog bravara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima građevinskog bravara.